VTMB - SMS THEO ĐỊA ĐIỂM

DỊCH VỤ SMS THEO ĐỊA ĐIỂM

August, 07 2020

DỊCH VỤ SMS THEO ĐỊA ĐIỂM

Quảng cáo theo địa điểm (Location Based Advertising) là hình thức quảng cáo trong đó
vị trí người dùng là trung tâm để phân tích và tối ưu các hoạt động truyền thông.
Giúp chuyền thông điệp tới đối tượng khi họ đang ở một không gian và thời gian phù hợp nhất.

TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG THEO ĐỊA ĐIỂM

- Là dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn cho phép các Doanh Nghiệp - Tổ chức - Cá nhân chuyển thông điệp Marketing đến ngừoi dùng di động một cách có chọn lọc và đúng thời điểm.
- Khi họ đang có mặt tại một vị trí địa lý thích hợp - thông qua việc phân tích dữ liệu người dùng trước đó: sở thích, khả năng chi trả, độ tuổi, giới tính, ..v..v...

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

GeoTargeting SMS

Là hình thức giúp doanh nghiệp chủ động gửi SMS đến các khách hàng ở một địa điểm nhất định.

GeoFencing SMS

Là hình thức giúp doanh nghiệp gửi tự động đến những khách hàng khi họ di chuyển đến một địa điểm nào đó.

ƯU ĐIỂM
SMS BRANDNAME THEO ĐỊA ĐIỂM

Những điểm mạnh khiến khách hàng tin tưởng và lựa chọn hệ thống SMS Brandname theo địa điểm của ESMS.VN.

Chi phí thấp nhất.

Hiệu quả nhanh nhất.

Thời gian ngắn nhất.

Khách hàng tin tưởng nhất.

Ghi nhớ thương hiệu lâu hơn.

Tỷ lệ chốt đơn cao.