VTMB - AIP

TÀI LIỆU API HỆ THỐNG

August, 07 2020

TÀI LIỆU API HỆ THỐNG ESMS.VN

Giới thiệu hệ thống API

Nếu Website, hệ thống của bạn đang cần tính năng gửi SMS đến điện thoại khác hàng chẳng hạn như nhắn mã xác nhận khi đăng ký Website, hay phần mêm quản lý nhân sự cần nhắn tin thông báo lịch họp, chúc mừng sinh nhật nhân viên, Website thương mại điện tử nhắn tin thông báo giao dịch … Hệ thống SMS API của eSMS sẽ đáp ứng được hoàn toàn các yêu cầu của bạn.

Hệ thống API của chúng tôi đảm bảo tính nhanh, đơn giản, tin cậy và dễ dàng tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào.

Có thể kết nối bằng tất cả cả các ngôn ngữ lập trình như C#, Java, ASP.NET, PHP.

Danh sách API

Lấy số dư

Hàm cơ bản đầu tiên mà bạn nên thử, hàm giúp bạn lấy về số dư trong tài khoản của bạn.

Hàm cơ bản đầu tiên mà bạn nên thử, hàm giúp bạn lấy về số dư trong tài khoản của bạn.

Gửi SMS bằng đầu số ngẫu nhiên

Hàm cho phép bạn gửi tin nhắn đến 1 hoặc nhiều số điện thoại khác nhau bằng đầu số di động 10 số.

Kiểm tra trạng thái tin nhắn

Hàm giúp bạn kiểm tra trạng thái của tin nhắn đã gửi đi.

Gửi SMS bằng Brandname

Hàm cho phép bạn gửi tin nhắn đến 1 hoặc nhiều số điện thoại bằng Brandname của riêng bạn.